Brno v akci - horní grafika

Kampaň Brno v akci byla již ukončena

aktualni informace o tématu naleznete na www.obcanskeoko.cz


Podepsat petici


O co nám jde?

Kampaň Brno v akci usiluje o hustou a pestrou síť obchodů dostupných pro všechny obyvatele a obyvatelky všech městských částí.Protoprosazujepřijetí závazných pravidel pro další výstavbu prodejen na území města. Smyslem nových pravidel a jejich začlenění do brněnského územního plánu je zajistit možnost nakupování v rozmanitých typech obchodů, udržení života v ulicích a předcházení negativním dopadům neregulované výstavby velkých nákupních center na vzhled a fungování města i na životní prostředí.

  VIP osobnosti které podpsali petici Brno v akciRekace politiků a političek  

logo NESEHNUTÍ


logo programu Zaostřeno na hypermarkety

Kampaň Brno v akci pro Vás připravuje NESEHNUTÍ v rámci svého dlouhodobého programu Zasotřeno na hypermarkety.

http://nesehnuti.cz
http://hyper.cz

 

 

Kampaň Brno v akci je součástí programu Zaostřeno na hypermarkety občanského sdružení NESEHNUTÍ


OSF MŽP SFŽP NROS
 

Tento web byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP. Byl rovněž podpořen Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Dáale také Nadací VIA a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.