Brno v akci - horní grafika

Odborné informace

obalka studie Oponentní studie včetně návrhů regulace a prognózy rozvoje nákupních center ve vztahu k územnímu plánu Brna (pdf)

obalka studie Environmentální dopady prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice 2003–2009 (pdf)

obalka studie Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna  - revize dle oponentní studie (pdf)

obalka studie Průzkum maloobchodní sítě na území města brna 2009 (pdf)

obalka studie Průzkum maloobchodní sítě na území města brna 2006 (pdf)

obalka studie Spotřební chování obyvatelstva v brně (pdf)

obalka studie Strategie pro Brno - obchod a město (pdf)

Výzkumy a analýzy na webu hyper.cz

Kampaň Brno v akci je součástí programu Zaostřeno na hypermarkety občanského sdružení NESEHNUTÍ


OSF MŽP SFŽP NROS
 

Tento web byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP. Byl rovněž podpořen Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Dáale také Nadací VIA a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.